GRIFFIERECHT

Griffierecht tarieven bij kantongerecht, Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad

griffierecht.nl

Handige juridische websites

 

InformationStart Internet Solutions B.V. richt zich onder andere op juridische websites en heeft als streven het overzichtelijk maken en het ordenen van informatie. Er is op het internet een enorme hoeveelheid informatie te vinden, ook wel de Internet Jungle genoemd, en deze informatie is niet altijd even ordelijk en duidelijk gepresenteerd. InformationStart werkt met duidelijke, logische en makkelijk te onthouden domeinnamen / websites, zodat u aan de naam van de website reeds kunt zien waar de website over gaat. Zo geeft Griffierecht.nl informatie over de verschillende tarieven van het griffierecht.

 

In een juridisch proces zijn er diverse fasen te onderscheiden en bij elk van deze fasen wilt u verschillende informatiebronnen raadplegen. InformationStart biedt u de mogelijkheid om deze informatiebronnen eenvoudig te vinden door relevante informatiebronnen te linken aan de door u bezochte website.

 

Hieronder volgt een voorbeeld:

 

Een kunstgalerie heeft aan een particulier een bronzen beeld ter waarde van 9.600 Euro geleverd. De klant betaalt niet bij aflevering, maar mag de betaling binnen 7 dagen na levering voldoen. Tien dagen later blijft de betaling echter uit en de galeriehouder informeert bij de klant per e-mail over de betaling. Aangezien de klant per telefoon, noch per e-mail te bereiken is, besluit de galeriehouder de klant schriftelijk aan te manen.

 

Als ondernemer ziet de galeriehouder op Ingebrekestellingvoorbeeld.nl hoe hij zijn aanmaning richting de klant dient in te richten en leest dat de ingebrekestelling bij voorkeur aangetekend moet worden verzonden. Hij gunt de klant een extra termijn van zeven dagen, maar helaas, ook na deze termijn blijft de betaling uit. Op de website leert de ondernemer dat hij pas na het verzuim maatregelen kan nemen, zoals de koopovereenkomst ontbinden. Ook treft de ondernemer een voorbeeld ingebrekestelling aan, zodat hij met enkele kleine aanpassingen een eigen brief kan vervaardigen.

 

 

Helaas blijft ook na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in de ingebrekestelling, de betaling uit. De ondernemer weet inmiddels via Wettelijkerente.nl dat er wettelijke rente wordt gerekend over het openstaande bedrag. De ondernemer besluit een incassobureau in te schakelen, die hij vindt op Incassobureaus.nl. En ook al werken veel incassobureaus landelijk, de galeriehouder geeft de voorkeur aan een incassobureau bij hem in de buurt, voor wanneer er documenten besproken moeten worden of wanneer er overlegd moet worden. Om die reden is het handig dat de galeriehouder op Incassobureaus.nl op regio en op plaats kan zoeken.

 

Aangezien de klant zich niet laat zien of horen en geen contact opneemt met de galeriehouder, noch het incassobureau, schakelt het incassobureau een kredietinformatiebureau in om te onderzoeken op welke manier de galeriehouder het openstaande bedrag op de klant zou kunnen verhalen. Het incassobureau werkt met diverse kredietinformatiebureaus, welke staan aangegeven op Kredietinformatiebureaus.nl.

 

Enkele dagen later ontvangt het incassobureau van het kredietinformatiebureau het kredietinformatierapport. In het rapport staat opgenomen dat de klant in loondienst bij een ingenieursbureau is dat zich bezighoudt met het leggen van pijpleidingen en ook blijkt dat de klant twee huizen op zijn eigen naam heeft staan.

 

Ondanks diverse inspanningen van het incassobureau lukt het niet om de klant tot betaling te bewegen. Ook al is het incassobureau nu bekend met het feit dat de klant een behoorlijk salaris verdient als ingenieur, uit ervaring weet het incassobureau dat dit op zichzelf weinig zegt over het betalingsgedrag of de betalingsbereidheid. Het incassobureau besluit een deurwaarder in te schakelen. De klant wordt aangezegd om alle kosten te voldoen binnen zeven dagen, bij gebreke waarvan er loonbeslag zal worden op het loon dat de klant van zijn werkgever ontvangt.

 

Bij zijn verzekeringskantoor vraagt de ondernemer na of hij is verzekerd voor rechtsbijstand, maar helaas heeft hij twee jaar geleden een lopende rechtsbijstandverzekering opgezegd. Hij zal derhalve zelf de kosten van een advocaat moeten betalen, in de hoop deze - al dan niet gedeeltelijk - ooit terug te krijgen via een procedure tegen de klant. Wellicht is het verstandig om na te gaan of een rechtsbijstandverzekering nuttig kan zijn; de galeriehouder vraagt via Onlinerechtsbijstandverzekering.nl een offerte aan.

 

De ondernemer heeft inmiddels via Advocatengids.nl en AdvocateninRotterdam.nl een advocaat gevonden, die is gespecialiseerd is in incassozaken. Mocht betaling uitblijven, dan ziet de ondernemer zich genoodzaakt om via zijn advocaat een procedure te starten. Ook al zou hij zelf naar de Kantonrechter kunnen gaan om zijn zaak te bepleiten, hij beseft dat het in dit geval verstandiger is om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen, dan kan hij zich met andere zaken bezighouden.

 

De advocaat legt uit welke kosten daarmee gepaard gaan, zoals zijn advocaatkosten en het griffierecht. De ondernemer beseft na het raadplegen van Griffierecht.nl dat het procederen bij de Kantonrechter op zichzelf hem al geld gaat kosten, namelijk een bedrag van 437 Euro aan griffierechten. Op basis daarvan kan de ondernemer zelf afwegen hoe ver hij wil gaan om de klant tot betaling te dwingen.

 

De ondernemer heeft alle hoop gevestigd op zijn advocaat en beseft dat het maanden kan duren voor de klant de vordering, inclusief alle kosten, zal hebben betaald. Hopelijk biedt het loonbeslag voldoende verhaal om de gehele vordering inclusief alle kosten te voldoen. In het kredietinformatierapport stond namelijk vermeld dat de klant nogal vaak van baan wisselt en het is daarom niet zeker hoe lang via het loon kan worden verhaald. De galeriehouder denkt dat deze zaak hem veel geld zal gaan kosten, maar zijn advocaat heeft een goede hoop op een positieve uitkomst. De galeriehouder hoopt dat de advocaat gelijk krijgt en dat hij binnen enkele maanden zal genieten van zijn welverdiende vakantie in Dubai, die hij heeft geboekt via VakantieinDubai.nl

 

Terug naar tarieven griffierecht

| links |
InformationStart Internet Concepts B.V., The Netherlands